Vastgoed Partners

Vastgoed Partners ontzorgt u en uw vastgoed in alle technische aangelegenheden rondom uw vastgoed.

Zowel de urgente zaken als het onderhoud op langere termijn, waarbij wij voor lage kosten de kwaliteit van het onderhoud op het door u gewenste niveau brengen/houden kunnen wij geheel voor u uit handen nemen.

Concreet zorgen wij voor meerjarenonderhoudsplanningen, specifieke jaarbegrotingen alsmede voor de uitvoering daarvan, het aansturen van het planmatig en correctieve onderhoud.

Ook kunnen wij het gehele projectmanagement voor u uit handen nemen. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden waarbij u er voor kunt kiezen om zeer betrokken te blijven tijdens een project en wij slechts u assisteren, of u kunt er voor kiezen de gehele directievoering aan ons over te laten waarbij wij u geheel zullen ontzorgen.

Heeft u plannen om te renoveren of herontwikkelen? Ook daarbij kunnen wij u van dienst zijn mede door desgewenst een geheel project voor u uit handen te nemen of samen met u te realiseren. Maatwerk is op ieder niveau mogelijk.

Voor al onze diensten geldt uiteraard dat de feitelijke invulling maatwerk is. Graag gaan wij dan ook met u in gesprek om na te gaan waar wij onze dienstverlening verder kunnen aanpassen op uw wensen.