Ontwikkeling

Herontwikkeling is een proces waarbij een bepaald object een tweede kans krijgt door er een nieuwe (woon-)bestemming aan te geven hetgeen uiteindelijk een positieve bijdrage geeft aan de huidige schaarse woningvoorraad.

Een voorbeeld van herontwikkeling welke wij kunnen verzorgen is bijvoorbeeld de transformatie van een kantoorgebouw naar meerdere appartementen.

Hiervoor wordt een korte voorstudie/ toetsing uitgevoerd en de uitkomst de uiteindelijke haalbaarheid met u besproken.

Dan volgt er een plan van aanpak met daaraan verbonden een begroting voor de te realiseren werkzaamheden.

Het gehele traject voor het aanvragen van de benodigde (omgevings-)vergunning nemen wij daarbij voor u uit handen en zorgen dat de aanvraag conform alle geldende eisen en voorschriften ingediend wordt.

Uiteindelijk geldt ook hiervoor dat dit vanaf het begin tot en met de eindoplevering van de te realiseren woonruimtes begeleid en verzorgd wordt, al dan niet geheel Turn-Key zodat de nieuwe eigenaar of huurder de woning zo betrekken kan.

Laan-van-Meerdervoort-84-54-9.jpg